Projektering – viden, samarbejde og styring

Vi implementerer opgavens succeskriterier i designet, bevarer overblikket og har samtidig sans for detaljen.

Projekteringen af et ventilationsanlæg er altafgørende for løsningens kvalitet. Det kræver faglig dygtighed, erfaring og gennemtænkte helhedsbetragtninger for at løsningen bliver optimal. Det mestrer vores erfarne teams af ingeniører og tekniske designere til fulde.

Digitalt byggeri med BIM-projektering

Som BIM-projekterende ventilationsentreprenør arbejder vi tæt sammen med vore rådgivende partnere om digitalt byggeri. Her benytter vores tekniske designere såvel AutoCAD/MagiCAD som Revit MEP/MagiCAD til at løse de omfattende og ofte teknisk komplekse projekteringsopgaver med. Læs mere om digitalt byggeri her.

Samarbejde og effektiv styring

Projekteringsafdelingen er samtidig krumtappen i samarbejdet med bygherrens rådgivende ingeniører og arkitekter. Her er det vores dygtige projektkoordinatorer, der forestår samarbejdet og styringen af hele projektet. De forudser og løser de tekniske problemer, der måtte opstå undervejs og sikrer, at alle byggetekniske krav og specifikationer overholdes til punkt og prikke. De fungerer i det hele taget som kompetente sparringspartnere for alle involverede parter.

Elektronisk opgavedistribution

Når anlægget er designet færdigt på vores CAD-anlæg, overføres hele opgaven elektronisk til produktionsafdelingen. Herfra overføres diverse designfiler direkte til de respektive maskiner, hvor så produktionsfolk og smedene tager over. Produktionen er i gang.

Styring af de helt store opgaver

Som en del af Aarsleff og Wicotec koncernen kan E. Klink endvidere tilbyde tværfaglig projektering, koordinering og styring af omfattende og teknisk krævende teknikentrepriser, hvor også el og VVS indgår. Læs mere om samarbejdsformer.