Indregulering – energibesparende optimering

Det er her vi skruer ned for el-regningen og skruer op for luftkvalitet og miljøsikring.

E. Klink har egne, faste teams af erfarne indreguleringsteknikere, som på baggrund af elektroniske målinger af indeklima og lyd sikrer, at ventilationsanlægget overholder de projekterede værdier og krav.

I tæt samarbejde med projekteringsafdelingen følges der op på eventuelle ændringer, der kan være foretaget undervejs i projektet, så volumenstrømme og lyd korrigeres optimalt overalt i anlægget.

Når indreguleringen er færdig, står der et totalt energioptimeret ventilationsanlæg designet til at skabe trivsel og til at skåne miljøet. Opgaven er løst, og anlægget kan sættes i drift.

Tegning af serviceaftaler – det betaler sig

Et ventilationsanlæg er ikke en statisk størrelse. Det ændrer sig
over tid, og bør derfor vedligeholdes for at fastholde den ønskede luftkvalitet og bibevare en fortsat energioptimeret drift.

Med vores serviceaftaler sørger vores egne teknikere for løbende
at efterse, måle og vedligeholde anlægget, så det altid fungerer perfekt. En serviceaftale medfører ofte store besparelser – og så skåner man miljøet. Læs mere om serviceaftaler.